VĂN HÓA

Văn hóa là những kết tinh của quá trình tiến hóa và phát triển của con người, khái niệm về văn hóa rất rộng, và hình thức cũng đa dạng. Nhưng có thể nói văn hóa là cách thức để nhận diện và phân biệt giữa các quốc gia và dân tộc khác nhau trên thế giới. Hãy cùng đi sâu nghiên cứu những khái niệm về văn hóa cùng những cuốn sách hay về văn hóa liệt kê dưới đây

Văn hóa là những kết tinh của quá trình tiến hóa và phát triển của con người, khái niệm về văn hóa rất rộng, và hình thức cũng đa dạng. Nhưng có thể nói văn hóa là cách thức để nhận diện và phân biệt giữa các quốc gia và dân tộc khác nhau trên thế giới. Hãy cùng đi sâu nghiên cứu những khái niệm về văn hóa cùng những cuốn sách hay về văn hóa liệt kê dưới đây

Không có nội dung

NHẬN TIN SÁCH MP3

Sách Mp3 tự động động cập nhật lên Fanpage Sách Mp3 - Thích Trang để nhận thông báo sách mới

Chào mừng đã trở lại

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Tạo tài khoản

Điền vào các biểu mẫu dưới đây để đăng ký

Lấy lại mật khẩu

Vui lòng nhập tên đăng nhập hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.